Đề-Tài Góp Ý

Mời các trưởng, các em HĐ và các bạn đóng góp ý kiến hay viết những đề-tài mà chúng ta nghĩ rằng cần có sự bàn-thảo, chia-sẻ hay đóng góp ý kiến trong mục Đề Tài Góp Ý này.

HDVIETNAM chỉ đồng ý đưa lên mạng những ý kiến đóng góp có sự tương kính, lịch thiệp và nhã nhặn.

Các Đề Tài Góp Ý muốn đưa lên mạng, xin gửi về webinfo@hdvietnam.net

Châu - Đạo - Liên Đoàn (trước 1975)

Xin chào các Trưởng,

Xin các Tr. cho biết về các:

- Châu, Đạo ,Liên đoàn có quan hệ như thế nào.

- Trong Châu có Đạo và trong Đạo có Liên đoàn.

- Xin các Tr. cho biết tên Châu; Đạo và Liên đoàn. thí dụ Châu Trường Sơn Hạ có Đạo gì và Trong Đạo có các liên đoàn như sau:.......

Vì em coi trong phần Logos-Patches nói về Đạo rất nhiều nhưng chưa có tên các liên đoàn nào cả.

Mong các Tr. góp ý để có thể trả lời cho các em.

Cảm ơn các Trưởng

* Ghi chú của hdvietnam.net
Mong các trưởng đóng góp cho biết để lập thêm trang về các Châu, Đạo, Liên Đoàn, đơn vị HĐ trước năm 1975. Cảm ơn các Trưởng

Phương Châm HĐS

Thêm một bài đóng góp liên quan, Bài "Sắp-Sẵn hay Sẵn-Sàng" Tác giả dùng chữ Phương Châm thay thế cho chữ Châm Ngôn. Bài này được chuyển theo lời yêu cầu của tác giả đăng lên hdvietnam.net qua tr. TMH.

Vài Nét Về Châm ngôn HĐ

 Để đáp lại các bài viết của hai trưởng Hữu và Long, tr. Trần Hoàng Thân viết bài  Vài Nét Về Châm ngôn HĐ.

Khi nào các nữ hướng đạo sẽ được đối xử bình đẳng.

Một bài viết về Nữ Hướng Đạo tại Hoa Kỳ "Khi nào các nữ hướng đạo sẽ được đối xử bình đẳng trong các sinh hoạt của Hướng Đạo Việt Nam ở Hoa Kỳ?" song ngữ Anh-Việt

Châm Ngôn Hướng Đạo Sắp-Sẵn hay Sẵn-Sàng

Một bài viết khác đặt vấn đề: Châm Ngôn của Hướng Đạo.

Châm Ngôn Hướng Đạo Sắp-Sẵn hay Sẵn-Sàng